RĂSVAN REMUS – Cuvânt de meditaţie la Vecernia din Ajunul Crăciunului- a Naşterii Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Şi a grăit Domnul către Osea: Ia- ţi de nevastă o femeie desfrânată şi să ai copii de desfrânată! Căci iată a desfrânat pământul lui Israel, abătându- se de la Domnul“ (Osea 1, 2).

                    Iubiţi credincioşi,

            Iată- ne ajunşi cu ajutorul lui Dumnezeu, după un post de patruzeci de zile, în pragul Naşterii Pruncului Iisus, din Preacurata Fecioara Maria. Cuvântul meditativ din seara aceasta, ne aduce aminte de un episod în care Dumnezeu îi grăieşte Profetului Osea despre situaşia de păcătoşenie a poporului lui Israel. Mai întîi de toate se cuvine să trasăm câteva noţiuni elementare despre profetul mai sus numit.

            Osea, reprezintă unul dintre cei mai vechi profeți ai Vechiului Testament, care a trăit în al VIII- lea secol î.Hr. acest om al regatului de nord, numit Israel, dar și Iacob sau Efraim, va asista la decadența propriei țări. Asiria este în plină expasiune războinică, în timp ce Egiptul, cealaltă mare putere este  slăbit. Israel nu ştie a cui protecţie să aleagă şi această ezitare îl va aduce la un deznodământ tragic.

            Profetul Osea întrezăreşte semnele dezastrului şi este în acelaşi timp şi purtător de cuvânt al Domnului.

            Mesajul nu este numai verbal, comportamentul profetic împletind de multe ori fapta cu vorba. Osea merge şi mai departe, el transformă în simboluri detaliile cele mai intime ale vieții sale matrimoniale. Acestă totală lipsă de pudoare nu este un simplu etalaj de detalii, ci însăşi esenşa mesajului pe care îl transmite poporului necredincios.

            El doreşte să demonstreze că nenorocirile lui Israel nu sunt cauzate de un destin absurd, ci sunt consecințele logice ale iubirii de Dumnezeu, ale necredinței unui popor care nesocotește legământul prin care există.

            Identitatea exactă a femeii alese, diferită de numele simbolice care urmează, arată că această poveste nu este o parabolă, ci o întâmplare adevărată.   

            „Începutul Domnului către Osea:  Ia- ți de nevastă o femeie desfrânată și să ai copii de desfrânată! Căci iată a desfrânat pământul lui Israel, abătându-se de la Domnul”(Osea 1, 2).

            Numele simbolic al copiilor introduce mesajul Domnului în care este vorba de relaţiile cu poporul său. Dumnezeu îi intentează putem spune – procesul, iar poporul va fi pedepsit precum o femeie desfrânată. Primul din ei se cheamă: Izreel; pe cel de- al doilea Lo- Ruhama, care se tâlcuiește: cea neiubită; și în sfârșit cel de- al treilea: Lo- Ami, care se tâlcuiește: nu este poporul Meu.

            Cuvântul profetic continuă mai apoi, şi zice: „Osândiți pe mama voastră, învinuiți- o – că ea nu mai este femeia Mea, iar Eu nu mai sunt bărbatul ei – ca să lepede de la dânsa podoabele desfrânării ei și semnele destrăbălării dintre sânii ei; astfel Eu îi voi dezveli goliciunea ei și o voi înfățișa goală ca într- o pustie, ca un pământ uscat și o voi prăpădi de sete. Nu voi avea avea milă de fiii ei – că ei sunt copii de desfrânată” Osea 2, 4- 6. 

            Fireşte că prin toate cele afirmate Dumnezeu nu a voit decât să îi facă pe israeliţi să conştientizeze starea de păcătoşenie în care se aflau afundaţi. Căinţa, întoarcerea şi lacrimile fierbinţi îi vor scoate pe aceştia de sub blestemul  căzut.  De altfel, stă scris în acest sens: „Vei înnoi așezământul Meu cu tine și vei cunoaște că eu sunt Domnul. Ca să- ți aduci aminte și să te rușinezi, ca pe viitor să nu poți nici gura să- ți deschizi de rușine, când îți voi ierta ceea ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu” Iezechiel 16, 62- 63.

                Iată că îl vedem pe Osea ca model al ascultării Divine. Pentru toate acestea profetul a avut misiunea să arate poporului că pedeapsa lui Dumnezeu, care- i va lovi, este dreaptă şi că trebuie primită cu resemnare şi încredere.

            De asemenea, această căsătorie simbolizează necredincioșia poporului Israel. Numele copiilor simbolizează soarta casei regale şi a poporului pe care Dumnezeu îl mustră, dar, acesta căindu-se, Domnul îl mângâie şi încheie un nou legământ. Căsătoria a doua a profetului, tot cu o femeie de moravuri uşoare, înseamnă captivitatea şi îndurarea lui Dumnezeu pentru poporul Său.

            Fireşte că nu întâmplător am ales acest episod relatat de Profetul Osea, în meditaţia din această seară. Căci dacă am contempla cu stăruinşă asupra acestui dialog dintre Dumnezeu şi Osea, am constata că, şi în Noul Testament regăsim un astfel de dialog, între un înger al Domnului şi logodnicul Mariei, Iosif, semnificând însă reversul, remedierea (a răscumpărării poporului israelit, dar şi a întregii lumi) cât şi modelul adevărat de viaşă creştină, morală şi demnă de urmat.  

            Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, în Evanghelia ce-i poartă numele, în cel dintâi capitol, ne mărturiseŞte astfel: „Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Și cugetând el acestea, iată un  înger al Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife fiul lui David, nu te teme a o lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt”!

            Observăm aşadar diferenţele de atitudine, în ambele cazuri. În cel dintâi avem parte de o căsătorie cu o femeie desfrânată, care va da naştere la trei copii ce poartă nume simbolice prin care se adevereşte soarta casei regale şi a poprului pe care Dumnezeu îl mustră, iar în celălalt episod relatat, este vorba de contrariul său şi anume o logodnă binecuvântată de Dumnezeu, prin trimiterea Duhului Sfânt şi naşterea Celui făgăduit din Sfânta Fecioară Maria.

            Profeţia lui Isaia este grăitoare și ea în acest sens, zicând: „Iată Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel” (care se tâlcuiește „Cu noi este Dumnezeu” (Isaia 7, 14). Constatăm de asemenea tâlcuirea numelui „Emanuel” care diferă cu mult relitatea semnificaţiei numelor celor trei copii, roade a neascultării faţă de Dumnezeu şi a înfrânării poftelor femeii lui Osea.

            V-am pus înainte două mari pilde de viaţă, petrecute înaintea Naşterii lui Mesia şi odată cu Naşterea Sa din pântecele cel ales, în care S-a întrupat Duhul Sfânt.

            Nu lipsite de importanţă sunt bucuriile fecioriei Maicii Domnului, precum şi viaţa curată şi în duh de rugăciune ale Drepţilor şi Dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana; binecuvântările asupra poporului care aşteptau cu vrednicie venirea în lume  a Mântuitorului Iisus Hristos, pentru care fapt Dumnezeu în mânia Sa aruncată asupra poporului lui Israel, nu dorea decât reîntoarcerea la Adevăr, la izbăvirea lui.

            Dintre toate profeşiile lui Osea trebuie relevate în primul rând, acelea care se referă explicit la Mesia şi la Împărăţia mesianică. Între acestea vrednică de remarcat este profeţia la viaţa lui Hristos: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu” (Osea 11, 1).

            Acest mesaj este citat şi de Sfântul Evanghelist Matei (cap. 2, 15), explicând chemarea lui Israel din Egipt, ca tip profetic al întoarcerii Pruncului Iisus din Egipt în patria Sa.

            Binecuvântările Naşterii Domnului au revărsat de-a lungul timpului, de mai bine de 2000 de ani: har, pace și lumină la toate poparele! Să îl rugăm pe Bunul Dummnezeu să reverse peste lumea aceasta binecuvântarea Sa cea Cerească, să ne lumineze calea precum magilor de la Betleem, iar bucuria nașterii Sale să o putem menține mereu în suflete, spre Slava numelui Său.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s